Rekisteriseloste

Imatran seurakunnan Vapaaehtoispankin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Imatran seurakunnan Vapaaehtoispankki
Yhteystiedot:
Osoite: Imatran Seurakunta diakoni Maija Pakarinen p.0405220706, maija.pakarinen@evl.fi

Osoite: F.O. Virtasen katu 6, 55100 Imatra. 3. krs

2. Rekisterin nimi
Imatran Seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin käyttötarkoitus on jäsentietojen ylläpito Imatran seurakunnan vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.


4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:

- Etunimi

- Sukunimi

- Syntymäaika

- Sukupuoli

- Postinumero

- Sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan/vapaaehtoistehtäviin liittyvät muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.


5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja niille Imatran seurakunnan työntekijöille, jotka vastaavat työalasta / alueesta, jonka tehtäviin vapaaehtoinen on ilmoittautunut. 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä

palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.


8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Imatran Seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Imatran Seurakunnan vapaaehtoispankkiin ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot -linkkiä.


9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Imatran Seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla järjestelmään omalla käyttäjätunnuksella. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity

korjaamispyyntö osoitteeseen:

Imatran Seurakunta, F.O. Virtasenkatu 6, 55100 Imatra


10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää  jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön muuhun kuin toivomaansa tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.