Eettiset periaatteet

Imatran seurakunnan vapaaehtoistoimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa iästä tai taustasta riippumatta. Kaikki Vapaaehtoispankin kautta jaetut työtehtävät perustuvat vapaaehtoisuuteen, työtehtävien suorittamisesta ei makseta rahallista palkkaa. Palkkana on jotain vielä parempaa, hyvä mieli sekä auttajalle, että autettavalle.

Vapaaehtoistehtäviä on paljon erilaisia. Tarkoituksena on löytää jokaiselle sopiva ja mieluinen tehtävä seurakunnassa.

Kaikki Vapaaehtoispankkiin liittyvät uudet henkilöt haastatellaan ja työtehtävästä riippuen myös koulutetaan ennen kuin heidät otetaan mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnasta vastaavat työntekijämme ovat tarpeen tullen vapaaehtoisten tukena ja tavoitettavissa.

Vapaaehtoistoimintaan mukaan tuleminen tuo mukanaan myös vastuuta. Luotamme, että vapaaehtoistehtäviin lupautuneet hoitavat tehtävänsä tai ilmoittavat esimerkiksi sairaustapauksissa ajoissa vapaaehtoistyön vastaaville poissaolostaan.

Kaikki vapaaehtoiset ovat myös vaitiolovelvollisia.