Eettiset periaatteet

Vapaaehtoistoiminta on kaikkea sitä, missä ihmiset antavat lahjaksi aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi.

Vapaaehtoistoiminta suuntautuu itsestä ulospäin. Ihmiset osallistuvat siihen omasta halustaan, eivätkä odota vastineeksi palkkaa tai palkkiota. Toimintaan osallistuminen antaa monia hyviä asioita myös tekijälle itselleen.

Vapaaehtoistoiminnan avulla halutaan saada aikaiseksi hyvää joko yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen elämässä. Vapaaehtoisuus on vuorovaikutteista, toisten hyväksi toimimista niin, ettei siihen pakoteta tai velvoiteta esimerkiksi kulttuuristen normien perusteella. Toiminta voi olla kertaluontoista tai pitkäkestoista sitoutumista vaativaa. Toimijoina voivat olla sekä yksilöt että ryhmät.

Jämsän seurakunnan vapaaehtoistoimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa iästä taustasta riippumatta. Kaikki Vapaaehtoispankin kautta jaetut työtehtävät perustuvat vapaaehtoisuuteen, työtehtävien suorittamisesta ei makseta rahallista palkkaa. Palkkana on jotain vielä parempaa, hyvä mieli sekä auttajalle, että autettavalle.

Kaikki Vapaaehtoispankkiin liittyvät henkilöt haastatellaan ja työtehtävästä riippuen myös koulutetaan tai perehdytetään ennen kuin heidät otetaan mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnasta vastaava henkilömme on myös aina tavoitettavissa ja vapaaehtoistyön tukena.

Vapaaehtoistoimintaan mukaan tuleminen tuo mukanaan myös vastuuta. Luotamme, että vapaaehtoistehtäviin lupautuneet hoitavat tehtävänsä tai ilmoittavat esimerkiksi sairaustapauksissa ajoissa vapaaehtoistyön vastaavalle poissaolostaan.

Kaikki vapaaehtoiset ovat myös vaitiolovelvollisia. Vapaaehtoisten on allekirjoitettava vaitiolovelvollisuussopimus.