Vapaaehtoispankki - Helsingin ortodoksinen seurakunta

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE vapaaehtoistoiminta Tietosuoja-asetus 2018 1. Rekisterinpitäjä: Helsingin ortodoksinen seurakunta Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki 09- 856 46100, helsinki@ort.fi 2. Tietosuojavastaava: Christina Kontkanen Puh. 0400 531 054, christina.kontkanen@ort.fi 3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kristiina Aminoff, p. 040 350 1951 kristiina.aminoff@ort. 3. Rekisterin nimi: Vapaaehtoistoiminnan henkilörekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Helsingin ortodoksisen seurakunnassa toimivien vapaaehtoisten rekisterit vapaaehtoisten koordinointia ja vapaaehtoistoiminnan hallinnointia varten. Kattaa kaikki pysyvät ja tilapäiset rekisterit vapaaehtoisista. 5. Rekisterin tietosisältö:Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten nimi-, osoite- ja muut mahdolliset yhteydenottotiedot. (puhelin, s-posti) Vapaaehtoistehtävä jossa toimii ja muut mahdolliset vapaaehtoistehtävään liittyvät seikat. 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröidyiltä itseltään 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Mahdollisiin ulkoisiin koulutuksiin tai vastaaviin tilaisuuksiin toimitetaan tilaisuuden vaatimat yhteystiedot. 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei tiedonsiirtoa 9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterit lukitussa tilassa tunnusten takana. Käyttöoikeudet rajattu. Kolmella henkilökunnan jäsenellä täydet oikeudet Katrina- vapaaehtoispankin tietoihin, jonne myös alueellisilla vastuuhenkilöillä oman toiminta-alueeensa tehtäviin liittyvät rajatut oikeudet. Rekisterin sisältö on tallennettu Ve-pankkiohjelmaan. Papu- raportointiohjelman käyttäjätiedot tallennettu Papu-ohjelmaan. Muihin kuin Katrina-vapaaehtoispankin rekistereihin täydet oikeudet vain vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla. 10. Rekisterin hallinnointi: Täydet oikeudet Katrina-vapaaehtoispankkiin: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kristiina Aminoff, seurakuntasihteeri Milja Sarlin, Helsingin seurakuntatyön vastaava i Teo Merras Vapaaehtoispankin rajattu käyttöoikeus alueellisilla vastuuhenkilöillä: Helsinki: Uspenski,lähimmäispalvelu, Auttava puhelin,Itä-Helsinki Itäinen toiminta-alue Läntinen toiminta alue Monikulttuurinen toiminta. M&V Software Oy:n järjestelmäpalvelun tukihenkilökunta pääsee Katrina-vapaaehtoispankin ja Papu-raportointiohjelman tietoihin Muiden rekistereiden hallinnointi ja oikeudet ainoastaan vapaaehtoistoiminan koordinaattorilla. 11. Henkilötietojen antaminen rekisteriin ja tietojen säilyttäminen: Rekisteröidyn omaan suostumukseen perustuva. Tietoja säilytetään rekisterissä rekisteröidyn vapaaehtoistoiminnan ajan. 12. Rekisteröityjen oikeudet: Tarkastusoikeus omiin tietoihin Oikeus tietojen poistamiseen Oikeus käsittelyn rajaamiseen Vastustamisoikeus Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään tai palveluun

Versio 1.1