Vapaaehtoispankki - Helsingin ortodoksinen seurakunta

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana
Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Espoon toiminta-alue
Helsingin toiminta-alue
Itä-Helsinki
Itäinen toiminta-alue
Järvenpää
Läntinen toiminta-alue
Lohja
Monikulttuurinen toiminta
Porvoo
Vantaan toiminta-alue
Vihti-Nummela

* . - +

Kategoriat
Espoon toiminta-alue 
Alttaripalvelijat
Katekumeenikummi
Keittiötehtävät
Kerhot
Kirkon koristelijat ja siistijät
Lähimmäispalvelu
Puutarha
Pyhäkkövapaaehtoiset
Ryhmät ja työryhmät
Tapahtumat
Helsingin toiminta-alue 
Auttava puhelin
Helenakoti
Keittiötehtävät
Kerhot
Kirpputori
Koulutusapu
Kuljetuspalvelu
Lähimmäispalvelu
Pyhäkkövapaaehtoiset
Ryhmät ja työryhmät
Tapahtumat
Uspenski
Itä-Helsinki 
Myllypuron toimintakeskus
Itäinen toiminta-alue 
Keittiötehtävät
Kerhot
Koulutusapu
Kuljetuspalvelu
Lähimmäispalvelu
Luottamushenkilöt
Pyhäkkövapaaehtoiset
Ryhmät ja työryhmät
Tapahtumat
Läntinen toiminta-alue 
Keittiötehtävät
Kerhot
Koulutusapu
Kuljetuspalvelu
Lähimmäispalvelu
Pyhäkkövapaaehtoiset
Ryhmät ja työryhmät
Tapahtumat
Lohja 
pyhäkkövapaaehtoiset
Monikulttuurinen toiminta 
Keittiötehtävät
Kerhot
Koulutusapu
Kuljetuspalvelu
Lähimmäispalvelu
Pyhäkkövapaaehtoiset
Ryhmät ja työryhmät
Tapahtumat
Turvapaikanhakijoiden tukihenkilötoiminta
Venäjänkielinen toiminta
Porvoo 
Kerhot
Lähimmäispalvelu
Pyhäkkövapaaehtoiset
Tapahtumat
Vantaan toiminta-alue 
Keittiötehtävät
Kerhot
Lähimmäispalvelu
Pyhäkkövapaaehtoiset
Ryhmät ja työryhmät
Tapahtumat
Vihti-Nummela 
Keittiötehtävät
Kerhot
Kuljetuspalvelu
Pyhäkkövapaaehtoiset
Talkoot
Tapahtumat

* . - +


Toimialue, valitse missä voit toimia
Helsinki
Espoo
Järvenpää
Porvoo

* . - +


Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

REKISTERISELOSTE vapaaehtoistoiminta Tietosuoja-asetus 2018
1. Rekisterinpitäjä:
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki
09- 856 46100, helsinki@ort.fi
2. Tietosuojavastaava: Christina Kontkanen
Puh. 0400 531 054, christina.kontkanen@ort.fi
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Kristiina Aminoff, p. 040 350 1951
kristiina.aminoff@ort.
3. Rekisterin nimi:
Vapaaehtoistoiminnan henkilörekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Helsingin ortodoksisen seurakunnassa toimivien vapaaehtoisten rekisterit vapaaehtoisten koordinointia ja vapaaehtoistoiminnan hallinnointia varten. Kattaa kaikki pysyvät ja tilapäiset rekisterit vapaaehtoisista.
5. Rekisterin tietosisältö:Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten nimi-, osoite- ja muut mahdolliset yhteydenottotiedot. (puhelin, s-posti) Vapaaehtoistehtävä jossa toimii ja muut mahdolliset vapaaehtoistehtävään liittyvät seikat.
6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteröidyiltä itseltään
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Mahdollisiin ulkoisiin koulutuksiin tai vastaaviin tilaisuuksiin toimitetaan tilaisuuden vaatimat yhteystiedot.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Ei tiedonsiirtoa
9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterit lukitussa tilassa tunnusten takana.
Käyttöoikeudet rajattu.
Kolmella henkilökunnan jäsenellä täydet oikeudet Katrina- vapaaehtoispankin tietoihin, jonne myös alueellisilla vastuuhenkilöillä oman toiminta-alueeensa tehtäviin liittyvät rajatut oikeudet. Rekisterin sisältö on tallennettu Ve-pankkiohjelmaan. Papu- raportointiohjelman käyttäjätiedot tallennettu Papu-ohjelmaan. Muihin kuin Katrina-vapaaehtoispankin rekistereihin täydet oikeudet vain vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilla.
10. Rekisterin hallinnointi:
Täydet oikeudet Katrina-vapaaehtoispankkiin:
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kristiina Aminoff, seurakuntasihteeri Milja Sarlin, Helsingin seurakuntatyön vastaava i Teo Merras
Vapaaehtoispankin rajattu käyttöoikeus alueellisilla vastuuhenkilöillä:
Helsinki: Uspenski,lähimmäispalvelu, Auttava puhelin,Itä-Helsinki
Itäinen toiminta-alue
Läntinen toiminta alue
Monikulttuurinen toiminta.
M&V Software Oy:n järjestelmäpalvelun tukihenkilökunta pääsee Katrina-vapaaehtoispankin ja Papu-raportointiohjelman tietoihin
Muiden rekistereiden hallinnointi ja oikeudet ainoastaan vapaaehtoistoiminan koordinaattorilla.
11. Henkilötietojen antaminen rekisteriin ja tietojen säilyttäminen:
Rekisteröidyn omaan suostumukseen perustuva. Tietoja säilytetään rekisterissä rekisteröidyn vapaaehtoistoiminnan ajan.
12. Rekisteröityjen oikeudet:
Tarkastusoikeus omiin tietoihin
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajaamiseen
Vastustamisoikeus
Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään tai palveluun

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1