Suomeksi På svenska

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana


Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Diakonia
Hautaustoimi
Kirkkoteatteri
Lapset, nuoret, perheet
Lähetystyö
Muut seurakuntatehtävät
Sairaalasielunhoito

* . - +

Kategoriat
Diakonia 
Hartaushetken, virkistyshetken tai kerhon ohjaaminen
Kaiken kansan kahvila Vanhalla kirkolla
Kaiken kansan kammari Vehkojalla
Kaiken kansan ruokailu Vehkojalla
Kaiken kansan soppatykkiruokailu
Monikulttuurisuustyön vapaaehtoinen
Muut tehtävät
Palveleva puhelin
Saattohoidon vapaaehtoinen
Tapahtumat, vapaaehtoinen
Ystäväpalvelu
Hautaustoimi 
Arkunkantajat
Kirkkoteatteri 
Kahvitus
Lipunmyynti
Näyttelijät
Rakentajat
Tekniikka
Lapset, nuoret, perheet 
Isonen
Isostenisonen
Kastesukkien neuloja
Kerhomummit ja -vaarit
Kerhonohjaaja
Kuutsi
Perhemessun tekijä / suunnittelija
Pyhäkoulun ohjaaja
Tekijäksi perhetapahtumiin
Yövalvoja
Yleinen
Lähetystyö 
KäTeVä-piiri kaipaa lisää osallistujia
Muut seurakuntatehtävät 
Aluetyö
Kaupunkitapahtumat
Kirkon esittelijä
Lähetystyö
Messupalvelijat
Sairaalasielunhoito 
Musiikki / laulu
Tukihenkilö

* . - +


Aiempi kokemus vapaaehtoistoiminnasta Järjestyksenvalvojakortti voimassa
Hygieniapassi Kyllä Ei
Vapaaehtoistoimijan sopimus
Jotta voit ilmoittautua mukaan vapaaehtoistoimintaan, sinun täytyy hyväksyä vapaaehtoistoimijan salassapitosopimus.
Ilmoittamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja luovutat antamasi tiedot Hyvinkään seurakunnan käyttöön.

Sitoudut vaitiolovelvollisuuteen ja pitämään luottamuksellisina kaikki vapaaehtoistoiminnassa kuulemasi tiedot asiakkaasta - myös sen jälkeen, kun olet jäänyt pois vapaaehtoistoiminnasta. Et jaa vapaaehtoistoiminnassa kuulemiasi ja näkemiäsi tietoja ja kuvia myöskään sosiaalisessa mediassa ilman lupaa.
Ilmoitat myös, mikäli jäät pois vapaaehtoistoiminnasta.

Uudet vapaaehtoiset tullaan tapaamaan henkilökohtaisesti.
Hyväksyn vapaaehtoistoimijan sopimuksen ehdot. Kyllä Ei
https://www.hyvinkaanseurakunta.fi/info-ja-asiointi/tietosuoja Kyllä
Minulle saa lähettää tietoja seurakunnan toiminnasta. Kyllä Ei

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

Hyvinkään seurakunnan vapaaehtoistoiminnan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Hyvinkään seurakunnan Vapaaehtoispankki
Yhteystiedot:
Osoite: Hämeenkatu 16, 05801 Hyvinkää
Sähköposti: hyvinkaa.srk@evl.fi

2. Rekisterin nimi
Hyvinkään seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Postinumero
Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot
Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa
sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.

7. Markkinointiviestintä
Vapaaehtoispankin kautta tehtävä viestintä ei sisällä muiden toimijoiden markkinointiviestintää.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Hyvinkään seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Hyvinkään seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Hyvinkään seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Hyvinkään seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.
Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity
korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen:
Hyvinkään seurakunta, Hämeenkatu 16, 05801 Hyvinkää. Kuoreen merkintä Vapaaehtoispankki.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Hyvinkään seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.2.5