Vapaaehtoispankki - Kontiolahden seurakunta

Avoimet tehtävät

Tule mukaan

Tule mukaan

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana
Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Diakoniatyö
Jumalanpalveluselämä
Kiinteistöhuolto
Lapsityö
Lähetystyö
Musiikkityö
Nuorisotyö
Rippikoulutyö
Seurakuntatoiminta
Varhaiskasvatus

* . - +

Kategoriat
Diakoniatyö 
Apuemäntä seurakuntaruokailussa
Leiriavustaja
Yhteisvastuukeräys
Ystäväksi lähimmäiselle
Ystävänkammari
Jumalanpalveluselämä 
Kirkkoväärtti
Kolehdinkerääjät
Tekstinlukijat
Kiinteistöhuolto 
Hautausmaan talkoolaiset
Lapsityö 
Kerhonvetäjä
Lähetystyö 
Lähetyspiirin vetäjä
Piirakan tekijä
Musiikkityö 
Kuoro
Nuorisotyö 
Isonen
Kerhonvetäjä
Rippikoulutyö 
Avustaja
Isonen
Seurakuntatoiminta 
Arkunkantajat
Varhaiskasvatus 
Kerhonohjaaja
Pyhäkoulunopettaja

* . - +


Ruoka-aine allergiat, mitkä? Hygieniapassi
Isoskoulutus käytynä? Kyllä Ei

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

Kontiolahden seurakunnan Vapaaehtoispankin rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä:

Kontiolahden seurakunta (y 0169051-7)
Keskuskatu 26
81100 KONTIOLAHTI
Puh. 040 761 65 69


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Kontiolahden seurakunta, kirkkoherranvirasto
Puh. 040 761 65 69


3. Rekisterin nimi:

Kontiolahden seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.


5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Syntymäaika
- Puhelinnumero

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.


6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä
palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.


8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Kontiolahden seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Kontiolahden seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot-linkkiä.


9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Kontiolahden seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Kontiolahden seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot-linkkiä. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity
korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen kontiolahti@evl.fi.


10. Muut mahdolliset oikeudet:

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Kontiolahden seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1