Mänttä-Vilppulan seurakunta

Rekisteriseloste

Mänttä-Vilppulan seurakunnan vapaaehtoistoiminnan rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankki Yhteystiedot: Osoite: Kirkkokatu 6, 35800 MÄNTTÄ Sähköposti: http://vapaaehtoispankki.fi/manttavilppulanseurakunta 2. Rekisterin nimi Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteri 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. 4. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat: - Etunimi - Sukunimi - Syntymäaika - Sukupuoli - Postinumero Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: - Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti. 5. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä. 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa. 7. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. 8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä. 9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Mänttä-Vilppulan seurakunta, Kirkkokatu 6, 35800 MÄNTTÄ. Kuoreen merkintä Vapaaehtoispankki 10. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Versio 1.1