Mänttä-Vilppulan seurakunta

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana
Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Alakoulutyö
Alakoulutyö
Diakoniatyö
Draamaryhmä
Jumalanpalvelustyö
Keittiötoimi
Lapsityö
Lähetystyö
Luottamuselimet
Musiikkielämä
Muu seurakunnan toiminta
Nuorisotyö
Tiedotustyö

* . - +

Kategoriat
Diakoniatyö 
EU-ruoan jako
Kuljetuspalvelut
Lähimmäispalvelu
Maanatailounaat
Yhteisvastuu keräys
Jumalanpalvelustyö 
Ehtoollisavustaja
Kolehdin keruu
Suntion apuna oleminen
Tekstinlukija
Lapsityö 
Laskiaistapahtuma
Lähetystyö 
Lähetyslounaiden valmistus ja tarjoilu
Torikahvila Kolho
Torikahvila Mänttä
Vihreät Niityt käsityöiden tekeminen
Vihreät Niityt myynti
Musiikkielämä 
Koraalikuoro
Kuorotoiminta
Soittaminen
Yhteysryhmä
Ylistysryhmä
Muu seurakunnan toiminta 
Haravointi kirkkojen lähellä ja hautausmaalla
Juhlien koristelu
Lastenhoito tilaisuuksien aikana
Tiedotustyö 
Ilmoitusten, lehtien ja tiedotteiden jakelu
Juttujen ja hartauksien kirjoittaminen
Tilaisuuksissa valokuvaaminen

* . - +


Vapaaehtoisen salassapitosopimus Kyllä

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

Mänttä-Vilppulan seurakunnan vapaaehtoistoiminnan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Mänttä-Vilppulan
seurakunnan Vapaaehtoispankki
Yhteystiedot:
Osoite: Kirkkokatu 6, 35800 MÄNTTÄ
Sähköposti: http://vapaaehtoispankki.fi/manttavilppulanseurakunta


2. Rekisterin nimi
Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.


4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Postinumero
Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot
Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.


5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa
sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä
palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.


8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.


9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.
Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity
korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Mänttä-Vilppulan seurakunta, Kirkkokatu 6, 35800 MÄNTTÄ. Kuoreen merkintä Vapaaehtoispankki

10. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Mänttä-Vilppulan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1