Vapaaehtoispankki - Siikalatva

Avoimet tehtävät

Tule mukaan

Tule mukaan

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana


Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Jumalanpalvelukset
Keittiötehtävät
Lähetys
Musiikki
Palvelutehtävät
Sopivaa sisätyötä
Suntion apulainen
Ulkoilusta pitäville
Uudet tehtävät

* . - +

Kategoriat
Jumalanpalvelukset 
Ehtoollisavustajan tehtävä
Jumalanpalvelusryhmän jäsen
Kesäajan alttarikukat luonnosta
Laulajia etsitään
Maallikkokirkon pitäjä
Pystykahvit kirkossa
Rukousavustaja
Soittajia tarvitaan
Tekstinlukija
Tuomasmessun tekijät
Keittiötehtävät 
Emännän apulainen leireillä
Emännän apulainen tilaisuuksissa
Kirkko- ym. kahvitukset
Leivonta
Musiikki 
Gospel-musiikin toteuttaja
Musisointi tilaisuuksissa
Soittaminen/säestäminen palvelutaloissa
Soittaminen/säestäminen seurakuntakerhoissa
Palvelutehtävät 
Apuvetäjiä kerhoihin
Avustaminen leireillä
Avustaminen retkillä
EU-ruokajakelu, purkaminen
Kirkkokaverit
Kirkkokyyti/kuljetusapu
Kirpputoriin liittyvät tehtävät
Lastenhoito
Lipaskerääjä
Myyjäiset
Olen diakoniatiimin jäsen
Olen lähetystiimin jäsen
Villasukkien/lapasten kutominen
Ystäväpalvelu
Sopivaa sisätyötä 
Kirkon suursiivous
Konserttien lippu- ja ohjelmamyyjä
Lehtikirjoitukset
Pientä pintaremonttia rakennuksiin
Suntion apulainen 
Arkunkantaja
Kellonsoittaja
Kynttilänsytyttäjä
Lipunnosto ja -lasku
Ulkoilusta pitäville 
Esitteiden jakelu, seinäilmoitusten levittäminen
Halkojen hakkuu Selkälässä
Haudan umpeen luonti
Hautausmaiden siistiminen
Havujen hankinta hautojen päälle
Joulukuuset kirkkoihin
Kirkon portaiden lakaisu
Piha/puistotyöt
Sankarihautojen kukkien kastelu
Uudet tehtävät 
Jokin muu tehtävä, mikä itselläni on mielessä
Jokin muu tehtävä, mitä seurakunnalla on tarjolla

* . - +


Kappeli
Kestilä
Piippola
Pulkkila
Pyhäntä
Rantsila

* . - +

Hygieniapassi Kyllä
Sitoudun vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen Kyllä

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

Siikalatvan seurakunnan Vapaaehtoispankin rekisteriselosteesta

1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Siikalatvan seurakunnan Vapaaehtoispankki
Yhteystiedot:
Osoite: Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila
Sähköposti: siikalatva@evl.fi; vapaaehtoispankki@siikalatvanseurakunta.fi


2. Rekisterin nimi
Siikalatvan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.


4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Syntymäaika
- Sukupuoli
- Postinumero
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- Jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot
Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.


5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei jäsen ole sitä kieltänyt.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.


8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Siikalatvan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Siikalatvan seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.


9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Esimerkkilän Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Siikalatvan seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.
Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen:
Kirkkoherranvirasto, Pulkkilantie 11, 92600 Pulkkila


10. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Siikalatvan seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.1.1