Eettiset periaatteet

Vapaaehtoistoimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan iästä tai taustasta riippumatta. Kaikki Vapaaehtoispankin kautta jaetut tehtävät perustuvat vapaaehtoisuuteen, tehtävien suorittamisesta ei makseta rahallista palkkaa. Palkkana on jotain vielä parempaa, hyvän tekemisestä tulee hyvä mieli ja samalla saa lisää merkitystä elämään.

Kaikki Vapaaehtoispankkiin liittyvät henkilöt haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. Tehtävästä riippuen on mahdollista saada myös koulutusta. Vapaaehtoistoiminnasta vastaava henkilömme on tavoitettavissa ja vapaaehtoisen tukena.

Vapaaehtoistoimintaan mukaan tuleminen tuo mukanaan myös vastuuta. Luotamme, että vapaaehtoistehtäviin lupautuneet hoitavat tehtävänsä tai ilmoittavat esimerkiksi sairaustapauksissa ajoissa vapaaehtoistyön vastaavalle poissaolostaan.

Kaikki vapaaehtoiset ovat myös vaitiolovelvollisia.