Suomeksi På svenska

Täytä tiedot ja ilmoittaudu

Etunimi Sukunimi
Sähköposti
(Kirjautumistunnus)
mail Salasana


Katuosoite Postinumero
Postitoimipaikka Syntymäaika
Puhelin
Markkinointiviestintälupa (Markkinointiviestintälupa ei koske rekisterinpitäjän (seurakunnan) normaalia toiminnasta viestintää jäsenten suuntaan)
Lisäinfo

Työalat
Aikuiset
Diakonia
Etelä-Sipoon aluetyö
Jumalanpalveluselämä
Musiikki
Nuoret

* . - +

Kategoriat
Aikuiset 
Aikuisten ryhmien vetäjät
Kädentaidot
Rukouspalvelu
Diakonia 
Lähetystyö
Näppärät Näpit
Yhteisvastuu
Ystäväpalvelu ryhmä
Etelä-Sipoon aluetyö 
Aamiainen kirkolla
Tarinateatteri Miili
Tiistaikahvit
Valon Messu
Jumalanpalveluselämä 
Valon messu
Valon messu
Musiikki 
Bändimuusikoita
Nuoret 
Isoset
Kerhonohjaajat

* . - +


Järjestyksenvalvojakortti voimassa Hygieniapassi suoritettu Kyllä Ei
Ehtoollisavustajaopastus voimassa Kyllä Ei

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn sen mukaiset ehdot Kyllä 

Sipoon suomalaisen seurakunnan rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä


Nimi: Sipoon suomalaisen seurakunnan Vapaaehtoispankki
Yhteystiedot:
Osoite: Iso Kylätie 1, 04130 SIPOO

Sähköposti: http://vapaaehtoispankki.fi/sipoonsuomalainenseurakunta


2. Rekisterin nimi
Sipoon suomalaisen seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteri


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.


4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat:
- etunimi
- sukunimi
- syntymäaika
- puhelinnumero

Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- jäsenen ilmoittamat kategoriaan liittyvät muut tiedot

Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.


5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi julkaista palvelukohtaisesti sellaisia jäsenen henkilötietoja, joiden julkaisemiseen jäsen on kyseisessä
palvelussa antanut sähköisesti tai muulla tavoin suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi jäsenen suostumuksella julkaista jäsenen sähköpostiosoitetiedot kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa taikka kansallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.


8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Sipoon suomalaisen seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Sipoon suomalaisen seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot linkkiä.


9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Sipoon suomalaisen seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla Sipoon suomalaisen seurakunnan Vapaaehtoispankkiin omalla käyttäjätunnuksella ja napsauttamalla sivulla olevaa Omat tiedot -linkkiä. Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö.
Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Sipoon suomalainen seurakunta, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo, kuoreen merkintä Vapaaehtoispankki tai pirkko.perila@evl.fi

10. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Sipoon suomalaisen seurakunnan Vapaaehtoispankin jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.


Tietosuojaseloste | Rekisteriseloste

Versio 1.2.5