Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 10.12.2013

 

1a Rekisterinpitäjä                   

Kempeleen seurakunta

PL 28, (Tiilitie 1), 90441 Kempele

08 5614500

 

2 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Minna Sorvala

PL 28, (Tiilitie 1), 90441 Kempele

minna.sorvala(a)evl.fi, 0407797705

 

3

Rekisterin nimi                   

Vapaaehtoistoiminnan rekisteri

 

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vapaaehtoisten yhteystiedot kutsuja ja muita postituksia varten sekä yhteydenottoa varten vapaaehtoistehtävien hoitamisessa liittyvissä asioissa.

 

5

Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot vapaaehtoisista:

Nimi

Osoitetiedot

Puhelin

Sähköpostiosoitteet

Syntymäaika

Lupatiedot

Tiedot vapaaehtoistehtävistä sekä

Tehtävän hoitamiseen liittyvät tiedot, jotka vapaaehtoinen itse on ilmoittanut

 

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen oman ilmoituksen mukaan kerätyt tiedot.

 

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa seurakunnan työntekijöille, jotka vastaavat siitävapaaehtoistehtävän hoitamisesta, johon henkilö on ilmoittautunut.

 

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei.

 

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Lukitussa tilassa, rekisteriin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat sisäänkirjautumisluvat. Palveluntarjoaja vastaa tietoturvallisuudesta.